Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

Drodzy Rodzice!


Serdecznie dziękujemy Wam za szczególne zaangażowanie
w prace związane z malowaniem sal lekcyjnych, a także za sponsoring przy zakupie farb do pomalowania sal dla najmłodszych naszych uczniów. Dzięki Wam możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia w tak krótkim czasie.


Serdeczne podziękowania za pracę, wszelki wysiłek
i wsparcie finansowe składają:
Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne.


 

 

 

Informacja

 

W dniach 19, 20 i 21 marca 2018r. odbędą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. W tych dniach nie ma zajęć lekcyjnych, a uczniowie uczestniczą we mszy świętej  o godz. 900. Codziennie podczas mszy towarzyszyć im będzie dwóch opiekunów- nauczycieli. Po zakończeniu mszy świętej dzieci wracają do domu pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów. Nadmieniamy, iż w tych dniach odbywać się będzie malowanie dolnego korytarza i klatki schodowej.

 


 

Szanowni Rodzice

 

Zapraszamy Państwa na warsztaty profilaktyczne , które odbędą się w dniu 27 marca o godz. 1600 . Przeprowadzone będą przez Edukacyjny Teatr Kurtyna z Krakowa, z którym gmina Mirzec współpracuje już od lat. Warsztaty składać się będą ze spektaklu oraz krótkiej pogadanki dotyczącej tematu treści przedstawienia. Nadmieniamy, że spotkanie to odbędzie się w ramach współpracy szkoły z rodzicami.

 

Serdeczne zapraszamy.

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne  Szkoły Podstawowej
im. Świętego Jana Pawła II w Gadce.


 

 

Dzień Uważności

 

Uważność jest polskim odpowiednikiem angielskiego pojęcia mindfulness, opisywanego jako specyficzny rodzaj uwagi, skierowanej na bieżący moment, na bycie TU i TERAZ, na doświadczanie życia w każdej sekundzie, wraz ze wszystkimi emocjami, doznaniami i myślami. Taka samoobserwacja i samopoznanie prowadzą do pozbycia się nawykowych ocen, przywiązań i reakcji, na rzecz świadomych wyborów i wolności.

 

Dzień Uważności
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl